Privacyverklaring

Privacy verklaring Handymen Lamens

Handymen Lamens is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Voor vragen omtrent jouw privacy bij Handymen Lamens kun je contact opnemen via info@HandymenLamens.com

 

Hoe wij jouw persoonsgegevens beveiligen:

Handymen Lamens neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@HandymenLamens.com

 

Persoonsgegevens die Handymen Lamens verwerkt:

Handymen Lamens verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

·       Voor- en achternaam

·       Adresgegevens

·       Telefoonnummer

·       E-mailadres 

 

Handymen Lamens verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·       Het verzorgen van de dienstverlening zoals wij die samen zijn overeengekomen.

·       Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

·       Het afhandelen van jouw betaling

·       Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten

·       Handymen Lamens verwerkt ook persoonsgegevens als deze hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

Handymen Lamens neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Handymen Lamens) tussen zit.

 

Handymen Lamens gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

·       Word - Offline
- voor het opstellen van offertes.

·       Exact - online Financiële administratie
- voor het afhandelen van betalingen en de facturering van alle producten en diensten; hiervoor worden naam, adresgegevens en e-mailadres opgeslagen.

·       Outlook
- voor het 1-op-1 verzenden van e-mails. In ons Outlookadressenbestand kan jouw mailadres staan als je e-mailcontact met ons gehad hebt.

 Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren:

Handymen Lamens bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende wettelijke bewaartermijn:

·       Administratie: 7 jaar

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Handymen Lamens verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou (bijvoorbeeld wanneer wij de hulp inschakelen van een specialist voor een bepaald onderdeel van de klus) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Handymen Lamens gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Handymen Lamens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@HandymenLamens.com.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, verzoeken wij een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Tenslotte willen we je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Deze verklaring is opgesteld op 22 mei 2018